Tämä sivu on
päivitetty
17.10.2013

Updated
17 October 2013
 


Syksyllä 2012 julkaistu kirja on tärkeä lisä suppeaan suomenkieliseen
graafisen suunnittelun kirjallisuuteen. Useimmat sen 21 artikkelista käsittelevät
typografiaa, sen historiaa ja tämän päivän virtauksia. Kolmen artikkelin sarjassa
pohditaan typografian roolia tekstin käännöksenä, sen tulkkina. Esiin nostetaan
myös kirja taiteen mediana, sekä tarkastellaan median tulkintoja graafisen
suunnittelijan työstä. Joitain kirjan artikkeleita löydät tämän sivuston Sanoja-osiosta.
Kirjan on julkaissut Aalto yliopisto / Aalto ART Books.