Tämä sivu on
päivitetty
5.9.2019

Updated
5 September 2019Persoonallisen sisustamisen ihanne on johtanut merkilliseen yhdenmukaisuuteen.
Juha-Pekka Inkinen on kuvannut koteja, jotka ryöppyävät yksityiskohtia, joissa on
paljon tavaraa, ja jotka ovat runsaudensarvia. Tällaisilla sisustuksen toisinajattelijoilla
on pitkä etumatka makutuomareihin ja kauppamiehiin. Sellaista vapautta ei näe
sisustusblogien, median ja markkinoiden maailmassa. Näissä kuvissa sisustus villiintyy
barokkisiin ja surrealistisiin mittoihin.
    Inkisestä on arvo sinänsä, että hillittömyyksiä tapahtuu. Tällaiset saarekkeet ovat
merkityksellistä, koska ne lisäävät monimuotoisuutta, ja ne ovat muistovarastoja,
jotka luovat yhteyden menneisyyteen.

Kirjan on julkaissut Kustanus Oy Taide.
 
 
 
  The concept of bringing out your own personality in decorating has led to extraordinary
conformity. Juha-Pekka Inkinen has photographed homes, that ooze in detail, with lots
of things, that are the peaks of abundance. These types of exceptional interior designers
are a long way ahead of others when reaching the judges of taste and salespeople. That
kind of freedom is not seen in interior design bloggers, the media or the marketing world. 
In these pictures interior design is allowed to go wild to a baroque and surreal extent.
    In Inkinen’s opinion, it is noteworthy in itself that these uncontrolled aspects happen.
These outposts are meaningful as they add to diversity and they are memory storages
that create a connection to the past.

The book is published by Kustanus Oy Taide.