Tämä sivu on
päivitetty
5.9.2019

Updated
5 September 2019


”Occident, orientin vastakohta, tarkoittaa länttä, auringonlaskun maata.
Occideia
on
erään subjektin odysseia, harharetki kulttuurin muovaamassa
ympäristössä. Se on pienistä episodeista rakentuva kertomus. Tarina,
jossa on alku ja loppu, syntymä ja kuolema. Väliin sijoittuvat tapahtumat
ja ilmiöt kertovat meistä ihmisistä ja kulttuuristamme.”

– Olli Oinas (1948–2018)

Kirjan on julkaissut Sémiosquare.
 
 
 
   
“The Occident, antithesis of the Orient, means the West, lands of the setting
sun. Occideia depicts one subject’s odyssey, a chimerical trek through
a culture-moulded environment. Occideia is a story built up in small episodes.
A story with a beginning and end, birth and death. Intermittent  events
and phenomena tell about us people and our culture.”

Olli Oinas (1948–2018)

The book is published by Sémiosquare.