Tämä sivu on
päivitetty
4.5.2021

Updated
4 May 2021

”En ole koskaan kerännyt mitään erityistä. Mukaan on vain tarttunut mitä erilaisimpia
kummallisuuksia: ihmetystä herättäviä, uskontoon liittyviä tai joskus jotenkin humoristisia.
Osan aarteistani olen saanut myös lahjana. Monissa materiaalina on muovi, toiset on
koristeltu simpukankuorin. Minua kiinnostaa, mitä ihmiset ovat hylänneet omasta
lähiympäristöstään. Ja erityisesti se, miksi jotkut tavarat päätyvät toreille, eivätkä
jätehuoltoon täydellisen unohduksen kitaan. Kenen ovat esineet olleet – mitä ne ovat
heille merkinneet?

Laajempi historia kulkee koko ajan varjona rinnallamme. Synnyin 23. elokuuta 1939.
Juuri sinä samana päivänä allekirjoitettiin Molotov–Ribbentrop-sopimus. Edessä oli toinen
maailmansota. Ihmisen aikaansaamat sodat ja katastrofit muodostavat sisällemme
rihmaston, jonka osia hylkäämme tai unohdamme.”

Kielet englanti, suomi ja ruotsi. Kirjan on kustantanut Musta Taide.
 
 
 
 
“I have never explicitly collected anything in particular. I’ve only picked up all kinds
of oddities: objects of amazement, things that related to religion or sometimes humorous
in some way. I have also received some of my treasures as gifts. Many of them are
made of plastic and  some are decorated with shells. I am interested in what people
have discarded from their own immediate environment. And especially why some things
wind up in markets and not in the bowels of total oblivion of waste disposal.
Whose were these objects – what did they mean to those people?

History in the broader sense always accompanies us like a shadow. I was born on
the 23rd of August 1939, the day when the Molotov-Ribbentrop Pact was signed.
The Second World War lay ahead. The wars and catastrophes created by man form
a mycelium within us, parts of which we reject or forget.”.

Languages: English, Finnish and Swedish. Published by Musta Taide.