Tämä sivu on
päivitetty
4.5.2021

Updated
4 May 2021


Erkki Salomaa on kulkenut maailman kaduilla ja kaupunkiympäristöissä valppain
silmin. Kuvaustyön tuloksena on syntynyt kokoelma valokuvia, jotka kokoavat yhteen
näkemyksen elämän moni-ilmeisyydestä. Kuvia yhdistää ihmisten samankaltaisuus
ja maailman kulttuurinen yltäkylläisyys ja kauneus.

Valokuvaaminen on kohdistunut kaupunkien erityispiirteisiin, mutta samalla kaupunki-
ihmisen olemukseen ja tilanteisiin – miten urbaanissa ihmisessä näyttäytyy vapaus,
osallisuus tai yksinäisyys. Otosten keskiössä on aina ihminen. Erkki Salomaan
valokuvat ankkuroituvat vahvasti mustavalkoisen katuvalokuvauksen perinteeseen.


Kielet suomi ja englanti. Kirjan on kustantanut Musta Taide.

 

 
 
Erkki Salomaa has made his way in the streets and cities of the world with a keen
eye, creating a body of photography that brings together his view of the multifaceted
nature of life. The images share a recognition of the similarity of people and the cultural
abundance and beauty of the world.

The photographs are of the special features of cities but they also address the habitus
and situations of urban people – and how freedom, participation and loneliness are
reflected in them. People are always the main subject. Erkki Salomaa’s photographs
are solidly anchored in the tradition of black and white street photography.

Languages:Finnish and English. Published by Musta Taide.